Voor al uw problemen met de Sociale Dienst!

WWB-Consult, dé specialist Participatiewet in Eindhoven en omgeving

Voor al uw problemen met  sociale diensten in Zuidoost-Brabant en daarbuiten.


Is uw uitkering op grond van de Participatiewet geweigerd, opgeschort, beëindigd (stopgezet) of ingetrokken? Is de betaling van uw bijstandsuitkering geblokkeerd? Zeer ervaren (oud) juridisch medewerker Sociale Zaken werkende onder de naam 'WWB-Consult' helpt U graag. Ook in verband met het niet toekennen van bijvoorbeeld de individuele inkomenstoeslag, een herziening of een terugvordering bent U bij WWB-Consult aan het juiste adres. Vindt U dat er ten onrechte wordt verrekend en dat de beslagvrije voet daarbij niet juist wordt toegepast? Wordt de bijstand gekort in verband met een opgelegde maatregel? Bent U het niet eens met een opgelegde reïntegratieverplichting?  Heeft U vraagtekens bij hetgeen wat 'WIJeindhoven' U allemaal vertelt? Schroom niet om dan contact op te nemen met WWB-Consult.

                

                   Geheel gratis

De dienstverlening is geheel gratis! Ook voor gewoon een vrijblijvend advies kunt U terecht. Maar er zijn ook andere instanties die U van advies kunnen dienen, daarvoor hoeft U eigenlijk niet bij WWB-Consult te zijn. Denkt U dan bijvoorbeeld aan het Steunpunt Uitkeringen in Eindhoven (www.steunpuntuitkeringen.nl). WWB-Consult is er voor het oplossen van problemen en in mindere mate voor het voorkomen van problemen. Neem bij echte problemen wel altijd snel contact op want na zes weken kan geen bezwaar of beroep meer worden aangetekend.
 

Een kleine greep uit gewonnen zaken bij rechtbank en de Centrale Raad van Beroep.

* Dak-en thuislozen hoeven niet langer verplicht in de nachtopvang te overnachten!

* Een bijstandsuitkering aanvragen op www.werk.nl geldt als een aanvraag en niet als een zogenaamde melding!

* Dak-en thuislozen hoeven zich voor het in behandeling nemen van de bijstandsaanvraag niet eerst te melden bij Neos. En wat WWB-Consult betreft hoeven anderen zich ook niet bij WIJeindhoven te melden alvorens de aanvraag in behandeling wordt genomen!

* U hoeft maximaal maar 12 weken naar het Werkleerbedrijf van Ergon Buurtbedrijven tenzij er echt iets bijzonders aan de hand is!