daklozenuitkering

niet verplicht in de nachtopvang

Nachtopvang niet verplicht voor daklozen

Daklozen werden door veel gemeenten verplicht in de nachtopvang te verblijven op straffe van een maatregel. Daar heeft de Centrale Raad van Beroep een stokje voor gestoken: Deze verplichting kan enkel worden opgelegd wanneer er met het oog op arbeidsinschakeling geen minder ingrijpende middelen aanwezig zijn. Deze minder ingrijpende middelen zijn nagenoeg altijd aanwezig (bijvoorbeeld dagbesteding) zodat de verplichting om in de nachtopvang te verblijven slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kan worden opgelegd.

Regiobinding en daklozenuitkering

Vaak wordt onderzocht of een dakloze op een of andere manier verbonden is met de gemeente waar hij een aanvraag voor een uitkering indient. Een dakloze met zijn 'roots' in Amsterdam wordt door de gemeente waar hij aansluitend wil verblijven vaak weer teruggestuurd naar Amsterdam: "Ga daar maar een uitkering aanvragen".  

Het niet in behandeling nemen of niet toekennen van de uitkering omdat regiobinding zou ontbreken, mag niet. Een dakloze mag verblijven waar hij maar wil en de uitkering kan niet geweigerd worden omdat er geen binding bestaat met de gemeente waar de aanvraag wordt ingediend. Evenmin kan aan U de verplichting worden opgelegd in nachtopvang het 'Eindje' te gaan slapen om zo aan te tonen dat U in Eindhoven verblijft. Dit mag U namelijk ook aantonen middels een lijst waarop U kunt invullen waar U heeft overnacht.

Neos  

Alvorens een aanvraag in behandeling wordt genomen moet een dakloze zich soms eerst melden bij Neos. Ook dit mag niet als voorwaarde voor het in behandeling nemen van de aanvraag worden gesteld. Enkel bij toekenning van de uitkering kan begeleiding door Neos eventueel wel verplicht worden gesteld. Wanneer U iets dergelijks aan de hand heeft neem dan direct contact op met WWB-Consult

Weekbetaling

Veelal wordt de uitkering in de vorm van een voorschot per week betaald. Dit is ongeveer 75,00 euro per week. Hier hoeft U het niet mee eens te zijn: In de wet staat dat de uitkering per maand moet worden uitbetaald en dat de gemeente kan besluiten daarvan af te wijken. Als voor weekbetaling wordt gekozen dan moet daar dus wél een goede reden voor zijn. Bent U het niet eens met de uitbetaling per week? Neem contact op.

Daklozenuitkering aanvragen

Als U een daklozenuitkering wilt aanvragen dan kan dit niet via Werk.nl. U moet dit rechtstreeks bij de gemeente doen. In Eindhoven doet U dit bij het Daklozenteam maar dat kan alleen op dinsdag- en donderdagochtend. Kunt U zich toevallig in een bepaalde week niet melden op een dinsdag of donderdag, meldt U zich dan op iedere andere dag gewoon bij de receptie van Mercado met het verzoek om een daklozenuitkering, én vergeet niet een bewijs te vragen dat U op die dag daarom bij hen bent langsgekomen. Op dit bewijs moet uw naam, (correspondentie)adres en woonplaats zijn vermeld. Hierdoor wordt een eventuele uitkering met ingang van deze dag toegekend.   

Ik heb geen adres

Als U geen adres heeft dan kunt U toch gewoon een uitkering aanvragen bij de (centrum)gemeente waar U wilt verblijven. Voor het toekennen van de uitkering is enkel van belang dat U feitelijk in de gemeente verblijft. Als is vastgesteld dat dit zo is, dan zal de gemeente U een briefadres aanbieden waar U met regelmaat de post kunt/moet ophalen. 

Ik moet verplicht naar Neos 'Het Bedrijf'

Neos 'Het Bedrijf' betreft sociale activering. Sociale activering is volgens de wet "het verrichten van onbeloonde maatschappelijk zinvolle activiteiten gericht op arbeidsinschakeling of op maatschappelijke participatie (artikel 6, PW). De verplichting kan ingevolge artikel 9, PW echter enkel worden opgelegd wanneer er nog enig perspectief bestaat op deelname aan de arbeidsmarkt. De gemeente zal zich er dus goed van moeten vergewissen of er bij U nog enig perspectief op deelname aan de arbeidsmarkt aanwezig is. Bent U voor de arbeidsmarkt vanwege allerhande problematieken eigenlijk bij voorbaat al 'afgeschreven' dan hoeft U niet naar Het Bedrijf. Daarnaast is de vraag of het inpakken van tandpasta een maatschappelijk zinvolle activiteit is! Kortom: Bent U het er niet mee eens, gewoon even WWB-Consult bellen!

Dus daklozenproblemen en komt U uit:

                                                                                                                                                                   Alkmaar, Almelo, Almere, Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Assen, Bergen op Zoom, Breda, Delft, Den Bosch, Den Haag, Den Helder, Deventer, Doetinchem, Dordrecht, Ede, Eindhoven, Emmen, Enschede, Gouda, Groningen, Haarlem, Heerlen, Helmond, Hilversum, Hoorn, Leeuwarden, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Oss, Purmerend, Rotterdam, Spijkenisse, Tilburg, Utrecht, Venlo, Vlaardingen, Vlissingen, Zaanstad en Zwolle. Bij WWB-Consult bent U aan het juiste adres.