Uitkeringswetenswaardigheden

De Participatiewet uitgelegd

Uitkeringswetenswaardigheden    


Niet ingeschreven, uitkering ingetrokken

De gemeente had de uitkering ingetrokken omdat de betrokkene niet langer daar met een (brief)adres stond ingeschreven. De hoogste rechter (Centrale Raad van Beroep) oordeelde dat de gemeente ter beoordeling van het recht op bijstand niet had kunnen volstaan met de enkele vaststelling dat de betrokkene geen adres meer had en dus niet meer stond ingeschreven. Ten onrechte werd de uitkering ingetrokken. De gemeente had moeten onderzoeken of de betrokkene feitelijk toch in de gemeente had verbleven.

Hieruit volgt dat het niet ingeschreven staan in de gemeente (basisregistratie persoonsgegevens; brp) evenmin een reden kan zijn om een uitkering niet toe te kennen.

Verrekening ter aflossing van een schuld met 10% van de uitkering

Wanneer U om wat voor reden dan ook teveel bijstand heeft genoten dan ontvangt U een    terug-en invorderingsbesluit. Als daarin staat vermeld dat op uw uitkering 10% wordt ingehouden (verrekend) ter aflossing van de schuld dan kunt U er gerust vanuit gaan dat dit niet correct is en dat een telefoontje naar WWB-Consult op zijn plaats is!


Uitkering ingetrokken na opschorting

Vaak vraagt de gemeente in het kader van een zogenaamd 'rechtmatigheidsonderzoek' naar bankafschriften etc. Wanneer U daar binnen de door de gemeente gegeven redelijke termijn niet aan voldoet dan zal deze U weer een brief (beschikking) sturen waarbij aan U wederom een termijn wordt gegeven de gevraagde informatie te geven. Tevens zal daarbij het recht op bijstand worden opgeschort met ingang van de datum van de eerste brief die aan U is verstuurd (deze brief heet daarom 'beschikking') en aan U de waarschuwing worden gegeven dat wanneer U de gevraagde informatie wederom niet verstrekt de uitkering zal worden ingetrokken met ingang van de datum waarop U de eerste brief heeft ontvangen. Wanneer U dan weer niet reageert omdat U denkt dat het allemaal wel zal 'loslopen' en dat U middels een eventueel bezwaarschrift alles wel kunt rechtzetten (door alsnog de gevraagde informatie te verstrekken), dan vergist U zich lelijk. In dat geval is het namelijk te laat en U zult opnieuw een uitkering moeten aanvragen. Voor zekerheid en advies bij intrekking van de uitkering -na opschorting- altijd snel WWB-Consult even bellen! Neem ook direct contact op wanneer U enkel nog maar een opschortingsbesluit heeft ontvangen.

Verzuimcontroleur

Neemt U deel aan een traject bij het Werkleerbedrijf van Ergon of een andere integratievoorziening en heeft U zich ziek gemeld? In dat geval komt de verzuimcontroleur langs. Heeft U een maatregel opgelegd gekregen omdat deze U niet thuis heeft aangetroffen? Maakt U zich dan niet bezorgd maar bel snel WWB-Consult even op.

Te snel ingeteerd op een erfenis

Ook al heeft U te snel ingeteerd op een erfenis dan heeft U toch recht op een uitkering. De uitkering zal dan echter voor 'straf' gedurende een bepaalde periode lager zijn dan normaal. Wel is het van belang dat U kunt verantwoorden waar het geld zo snel aan is opgegaan want anders denkt de sociale dienst dat U een deel van de erfenis contant heeft opgenomen en ergens hebt verstopt.

Vakantie

U mag vier weken per jaar op vakantie en geen acht weken achtereen wanneer U in december gaat! Het kan gebeuren dat U per ongeluk heeft doorgegeven dat U een of twee dagen langer met vakantie gaat en dat de uitkering vervolgens wordt beëindigd. Dat mag niet; neem dan contact op met WWB-Consult.  Maar neem in verband met uitkeringsproblemen en vakantie altijd contact op; want er gaat vaak iets mis.

Aanvraag ingediend via Werk.nl maar niet binnen twee dagen contact opgenomen met WIJeindhoven

Dat is geen probleem. Ongeacht of U zich heeft gemeld bij WIJeindhoven zal de gemeente binnen 8 weken een besluit op uw aanvraag moeten nemen. De aanvraag is ingediend maar U moet per email wel een ontvangstbevestiging van het UWV hebben ontvangen want anders heeft U iets niet goed gedaan. Bewaar deze ontvangstbevestiging goed. Natuurlijk is het ook erg goed als U de aanvraag via Werk.nl heeft opgeslagen en/of uitgeprint. LET OP: U kunt de aanvraag slechts pagina per pagina opslaan en uitprinten. Na afsluiting en verzending van de aanvraag bestaat die mogelijkheid niet meer. 

Kostendelers

Wanneer twee personen samen in een woning verblijven dan zal de gemeente onderzoeken of er sprake is van een gezamenlijke huishouding. Wanneer het antwoord daarop Nee is dan zal de gemeente vervolgens onderzoeken of U wellicht 'kostendeler' bent. Wanneer geen van beide het geval is dan bent U alleenstaande en ontvangt U de maximale uitkering. Voor de vraag of U kostendeler bent is van groot belang of U al dan niet een commerciële huurprijs betaalt. Maar wat is een commerciële huurprijs?

Daar heeft de Sociale Dienst Eindhoven een 'aardige' oplossing voor gevonden: U dient voor uw kamer minimaal een kale huur te betalen van € 223,42 per maand.  Met deze wetenschap komt U als kamerhuurder natuurlijk niet veel verder omdat de kamer veelal incluis de bijkomende voorzieningen (gas, water, elektra, internet etc) aan U wordt verhuurd. Daar heeft de gemeente ook iets op bedacht: Bij een all-in huur wordt 40% toegerekend aan de bijkomende voorzieningen en 60% aan de kale huur. Nu gaan we rekenen. Stel U betaalt een all-in huur van € 350,00, dan is uw kale huur € 350,00 x/- 40% =.€ 210,00. Dit is lager dan € 223,42 dus U bent kostendeler!  De hoogste rechter heeft deze (forfaitaire) wijze van het beantwoorden van de vraag of er sprake is van een commerciële huurprijs, goedgekeurd!   

Wat betekent dit nu voor U? Heel eenvoudig: Zorg dat de all-in huur (op papier) tenminste € 375,00 bedraagt; dan bent U van al het gedonder af.

Maar er is nog een mogelijkheid: Wanneer in het huurcontract is opgenomen dat de kale huur tenminste € 223,42 bedraagt en de bijkomende kosten bijvoorbeeld € 75,00 dan bent U eveneens verlost van de problemen met betrekking tot de vraag of sprake is van een commerciële huurprijs. De uitspraak van de hoogste rechter kunt U vinden op internet wanneer U zoekt naar: CRvB:2017:3120.  

Wat verder nog belangrijk is om problemen te voorkomen: Huur netjes betalen via de bank en niet contant!

De sociale dienst heeft mij mondeling verplicht deel te nemen aan een traject bij Ergon Buurtbedrijven (Eindhoven). Ik ben niet gegaan en krijg een maatregel van 100% aan mijn broek.

Wanneer U wordt verplicht aan een integratietracject deel te nemen dan moet dit in een voor bezwaar vatbaar besluit worden vastgelegd. In dit besluit moet bovendien worden opgenomen wat de gevolgen zijn wanneer U de opgelegde integratieverplichting niet nakomt. Wanneer aan een van beide voorwaarden niet is voldaan kan er geen maatregel worden opgelegd!

Help ik heb een eigen huis, moet ik dat opeten?

Als U een eigen huis heeft én U woont er zelf in dan wordt van de overwaarde ongeveer     € 50.000,00 vrijgelaten. Daar mag U het vrij te laten bescheiden vermogen van ongeveer   € 6.000,00 voor alleenstaanden en ongeveer € 12.000,00 voor gehuwden bij optellen.

Hoe gaat het dan verder? Er zijn drie mogelijkheden:

1: De sociale dienst vraagt U naar de bank te gaan en te proberen voor de overwaarde een tweede hypotheek af te sluiten waarvan U voorlopig kunt leven;

2: De sociale dienst verstrekt U tot het bedrag van de overwaarde (na vrijlatingen) de bijstand in de vorm van een lening;

3: De sociale dienst verstrekt U tot het bedrag van de overwaarde (na vrijlatingen) de bijstand in de vorm van een lening onder verband van krediethypotheek (dan moet U naar de notaris). Dit zal enkel het geval zijn als er sprake is van een aanmerkelijke overwaarde en men bang is dat U nog jaren van de uitkering afhankelijk zult zijn. De sociale dienst wil dan zekerheid voor de terugbetaling van de uitkering hebben. Voor vragen: Even WWB-Consult bellen!